Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava podataka o masi odloženog građevnog otpada

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja odlaže građevni otpad, a Fondu ne dostavi podatke o masi odloženog građevnog otpada do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu suprotno čl. 58. st. 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

U čl. 58. st. 3. Zakona navodi se: 

"Osoba koja odlaže građevni otpad dužna je podatke o masi/količini odloženog građevnog otpada dostaviti Fondu do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: