Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava podataka o opasnim kemikalijama

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako Ministarstvu ne dostavi podatke u skladu s čl. 10. Uredbe (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o uvozu i izvozu opasnih kemikalija.

U čl. 10. Uredbe (EU) br. 649/2012 navodi se:

"Svaki izvoznik jednog ili više od sljedećeg:

(a) tvari navedenih u Prilogu I.;

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: