Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava preslike sklopljenog ugovora o JPP-u

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj javno tijelo, odnosno javni partner ako javni partner ne dostavi u propisanom roku Agenciji preslike sklopljenog ugovora o JPP-u sa svim dodacima te izmjenama i/ili dopunama, sukladno čl. 16. st. 2. Zakona o javno-privatnom partnerstvu. 

U čl. 16. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: