Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava ugovora i popisa Agenciji (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako delegira poslove depozitara na treće osobe protivno odredbama čl. 258. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 258. Zakona navodi se:

"Depozitar koji je delegirao poslove i dužnosti na treće osobe Agenciji će dostaviti:

a) sve ugovore koje je sklopio s trećim osobama, bez odgode

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!