Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostupnost videozapisa o stavljanju plavoperajne tune u uzgojni kavez (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura dostupnost videozapisa inspektorima ICCAT-a, regionalnim promatračima, inspektorima Unije i nacionalnim promatračima sukladno čl. 44. st. 2. i 3. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009.
U čl. 44. st. 2. i 3. Uredbe (EU) 2016/1627 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: