Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Doznaka isplate iznosa od otkupa udjela otvorenog AIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako postupi suprotno čl. 137. st. 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 137. st. 3. Zakona navodi se:

"Isplata iznosa od otkupa udjela otvorenog AIF-a doznačuje se imatelju otkupljenog udjela u skladu s pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!