Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dozvola Agencije za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj obrtnik za zastupanje u osiguranju, odnosno investicijsko društvo koje obavlja poslove zastupanja u osiguranju protivno čl. 418. st. 1. Zakona o osiguranju.

U čl. 418. st. 1. Zakona navodi se:

"Djelatnost zastupanja u osiguranju može obavljati:

1. društvo za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: