Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dozvola za obavljanje djelatnosti akvakulture

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja djelatnost akvakulture bez dozvole protivno čl. 10. st. 1. Zakona o akvakulturi.
U čl. 10. st. 1. Zakona navodi se:
"Dozvolu na zahtjev pravne ili fizičke osobe izdaje Ministarstvo. Protiv dozvole nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: