Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja obavlja djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju protivno čl. 421. st. 1. Zakona o osiguranju.

U čl. 421. st. 1. Zakona navodi se:

"Poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju može obavljati:

1. društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima dozvolu Agencije za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: