Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Držanje kokoši nesilica koje se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje (zaštita životinja)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako drži piliće koji se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje protivno čl. 39. st. 8. Zakona o zaštiti životinja.
U čl. 39. st. 8. Zakona navodi se:
"Način držanja kokoši nesilica koje se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar."
U čl. 39. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: