Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Držanje, prevoženje, prenošenje, uvoz, izvoz i stavljanje divljači u promet (lovstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako divljač ili njezine dijelove drži, prevozi ili prenosi izvan lovišta ili površina iz čl. 9. st. 2. Zakona o lovstvu (dalje; Zakona), skladišti ili pohranjuje, prodaje ili kupuje, dorađuje ili prerađuje te izvozi ili uvozi bez potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova ili ako nije označena odgovarajućom oznakom ili ako trguje onim vrstama divljači koje se ne nalaze na dodatku III/1 i III/2 Direktive o pticama (79/409/EEZ od 2.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: