Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dugoročno zaduživanje (proračun)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dugoročno zaduži za drugu namjenu osim investicije, odnosno ako se investicija ne financira iz njezinog proračuna i ako je ne potvrdi njezino predstavničko tijelo te ako načelnik, gradonačelnik ili župan sklopi ugovor o zaduživanju bez prethodno dobivene suglasnosti Vlade  sukladno čl. 87. st. 1. Zakona o proračunu.

U čl. 87. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: