Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dužnost društva za zastupanje u osiguranju da izvještava Agenciju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju koje ne izvještava Agenciju u skladu s čl. 430. Zakona o osiguranju.

U čl. 430. Zakona navodi se:

"Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciju izvještavati i o sljedećem:

1. o promjeni podataka koji se upisuju u sudski registar

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: