Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dužnost ispunjavanja zahtjeva matičnih kreditnih institucija

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj matična kreditna institucija u RH ili kreditna institucija kći iz čl. 97. st. 2. Zakona o kreditnim institucijama (dalje; Zakona), koja je obvezna primijeniti bonitetne zahtjeve na konsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija, odnosno podgrupu ako ne ispuni zahtjev iz čl. 97. Zakona.

U čl. 97. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: