Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dužnosti depozitara (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako u pogledu svojih dužnosti i obveza ne postupa u skladu s odredbom čl. 247. st. 1. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 247. st. 1. Zakona navodi se:

"Depozitar za fond obavlja sljedeće poslove:

1. pohranjuje i/ili evidentira imovinu fonda

2. kontinuirano prati novčane tokove fonda

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!