Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dužnosti depozitara pri delegaciji poslova na treće osobe

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako u pogledu delegiranja poslova na treće osobe postupa protivno odredbama čl. 259. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 259. Zakona navodi se:

"Depozitar koji je delegirao poslove i dužnosti na treće osobe dužan je:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!