Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dužnosti i obveze depozitara (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako ne obavlja poslove u skladu s odredbama čl. 230. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 230. Zakona navodi se:

"Depozitar za AIF obavlja sljedeće poslove, kada je to primjenjivo s obzirom na vrstu imovine u koju AIF ulaže:

a) pohrane i/ili evidencije imovine AIF-a,

b) kontinuirano prati novčane tokove AIF-a,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!