Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Emitiranje izloga namijenjenih teletrgovini (elektronički mediji)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja emitira izloge namijenjene teletrgovini u trajanju kraćem od propisanog u čl. 34. st. 1. Zakona o elektroničkim medijima (dalje: Zakona) ili obavlja oglašavanje ili teletrgovinu preko programa koji su isključivo posvećeni teletrgovini ili samopromidžbi suprotno čl. 34. st. 2. Zakona.

U čl. 34. st. 1., 2.  Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: