Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Evidencija o preradi kavijara (prekogranični promet i trgovina divljim vrstama)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), ne omogući nadležnim tijelima uvid u evidenciju iz čl. 21. st. 4. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (dalje; Zakona) sukladno čl. 21. st. 6. Zakona.

U čl. 21. st. 6. Zakona navodi se:

"Evidencija iz stavka 4. ovoga članka mora biti u svakom trenutku dostupna na uvid nadležnim tijelima."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!