Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Evidencija o primjeni VMP na životinjama i evidencija primjene hrane za životinje (veterinarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne vodi evidenciju sukladno čl. 93. st. 2. i 3. Zakona o veterinarstvu.

U čl. 93. st. 2. i 3. navodi se:

"Posjednik životinja dužan je posjedovati evidenciju o primjeni VMP na životinjama čiji su proizvodi namijenjeni prehrani ljudi i evidenciju primjene hrane za životinje koja sadrži dodatke hrani za životinje.

Način vođenja evidencija iz stavka 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: