Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Evidencije o količinama i vrstama kontroliranih tvari (zaštita zraka)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako operater ili serviser koji upravlja rashladnom i klimatizacijskom opremom, dizalicama topline, protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ne vodi evidenciju ili podatke iz evidencije ne dostavi na zahtjev inspekciji ili Europskoj komisiji sukladno čl. 23. st. 3. Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: