Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Evidencije o pronađenim životinjama i njihovom udomljavanju ili usmrćivanju (zaštita životinja)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako sklonište ne vodi evidencije o pronađenim životinjama i njihovom udomljavanju ili usmrćivanju protivno čl. 64. st. 2. t. 6. Zakona o zaštiti životinja.
U čl. 64. st. 2. t. 6. Zakona navodi se:
"Sva skloništa za životinje moraju:
6. voditi evidencije o pronađenim životinjama i njihovu udomljavanju ili usmrćivanju."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: