Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Evidencije o transakcijama u okviru posebnih postupaka oporezivanja (PDV)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako ne vodi evidencije o transakcijama u okviru posebnih postupaka oporezivanja ili ako ih na zahtjev Porezne uprave RH i poreznog tijela države članice potrošnje ne stavi na raspolaganje ili ih ne čuva u propisanom roku suprotno čl. 125. i čl. 125.h Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U čl. 125. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: