Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Evidencije obrtnika za zastupanje u osiguranju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj obrtnik za zastupanje u osiguranju, odnosno investicijsko društvo koje ne postupa u skladu s čl. 416. st. 5. Zakona o osiguranju.

U čl. 416. st. 5. Zakona navodi se:

"Društva za zastupanje u osiguranju i pravne osobe iz članka 418. stavka 4. ovoga Zakona dužne su voditi evidenciju o imenovanju pomoćnika njihova zastupnika u osiguranju, kao i početku i prestanku njegova rada te o zastupniku u osiguranju koji prati njegov rad."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: