Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Financijski izvještaji (proračun)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika  ako se financijski izvještaji ne sastavljaju i ako se iz njih ne vide podaci o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, odnosno novčanih tokova te ako se financijski izvještaji ne sastavljaju za razdoblja u tijeku proračunske godine i za tekuću proračunsku godinu sukladno čl. 105. st. 1., 2., 3.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: