Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Godišnja naknada za poslove Agencije u području poštanskih usluga

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne plaća godišnju naknadu za obavljanje poslova Agencije sukladno čl. 13. Zakona o poštanskim uslugama.

U čl. 13. Zakona navodi se:

"Davatelji poštanskih usluga obvezni su plaćati godišnju naknadu za obavljanje poslova Agencije u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda ostvarenoga od obavljanja poštanskih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini (u daljnjem tekstu: naknada).

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: