Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Godišnje izvješće o korištenju potpora (poticanje ulaganja)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj korisnik potpore ako ne podnese godišnje pisano izvješće o korištenju potpora nadležnom ministarstvu iz čl. 6. t. 14. Zakona o poticanju ulaganja (dalje; Zakona) i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, sukladno odredbama čl. 17. st. 4. i 5. Zakona.

U čl. 17. st. 4. i 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: