Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj jedinica lokalne samouprave koja ne dostavi županiji godišnje izvješće o provedbi Plana do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu sukladno čl. 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

U čl. 20. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: