Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Godišnje izvješće prerađivača kavijara (prekogranični promet i trgovina divljim vrstama)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), ne dostavi godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu sukladno čl. 21. st. 5. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama.

U čl. 21. st. 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!