Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Granica solventnosti mirovinskog osiguravajućeg društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko osiguravajuće društvo ako u pogledu granice solventnosti postupa protivno odredbama čl. 79. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

U čl. 79. Zakona navodi se:

"Granica solventnosti Društva posebno se računa za mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a posebno za mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Granica solventnosti Društva jednaka je zbroju prvog i drugog rezultata.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!