Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Granične vrijednosti kakvoće tekućih naftnih goriva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kakvoća tekućega naftnog goriva prelazi propisane granične vrijednosti sukladno čl. 5., 6., 8., 9., 13., 15., 16. i 17. Uredbe o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva.
U čl. 5. Uredbe navodi se:
"Granične vrijednosti količine ukupnog sumpora, olova i benzena u bezolovnim motornim benzinima su:
- ukupnog sumpora 0,05 masenih postotaka (% m/m)
- olova 0,013 grama po litri (g/l)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!