Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Hidromeliorativni zahvati (unutarnji red u Parku prirode Kopački rit)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja hidromeliorativne zahvate bez uvjeta zaštite prirode, suprotno čl. 5. st. 1. i 4. Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode Kopački rit.
U čl. 5. st. 1. Pravilnika navodi se:
"Na području Parka prirode zabranjene su sve hidromeliorativne radnje koje mijenjaju i narušavaju prirodni vodni režim, ili mijenjaju vodotoke Parka prirode."
U čl. 5. st. 4. Pravilnika navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!