Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Higijenske mjere (higijena i mikrobiološki kriteriji za hranu)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne provodi uzorkovanja i analize prema čl. 4. st. 3. i 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane.

U čl. 4 st. 3. i 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 navodi se:

"Subjekti u poslovanju s hranom donose, prema potrebi, sljedeće posebne higijenske mjere:

(a) pridržavanje mikrobioloških mjerila za hranu;

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!