Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

IBAN korisnika platnih usluga i BIC pružatelja platnih usluga (prekogranična plaćanja)

Za prekršaj kaznit će se pružatelj platnih usluga ako korisnika platnih usluga ne obavijesti o njegovu IBAN-u i o svom BIC-u u skladu s čl. 4. st. 1. Uredbe (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001 ili ako tu obavijest naplati.
U čl. 4. st. 1. Uredbe (EZ) br. 924/2009 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: