Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Imenovanje člana uprave UAIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako funkciju člana uprave UAIF-a, obavlja osoba koja nije dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a suprotno čl. 39. st. 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 39. st. 1. Zakona navodi se:

"Članom uprave UAIF-a može biti imenovana osoba koja je dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!