Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Imenovanje ovlaštenog aktuara društva za osiguranje

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ako  ne imenuje ovlaštenog aktuara u skladu s čl. 187. st. 1. Zakona o osiguranju.

U čl. 187. st. 1. Zakona navodi se:

"Društvo za osiguranje prije početka obavljanja poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja mora imenovati ovlaštenog aktuara i omogućiti mu obavljanje poslova iz članka 188. ovoga Zakona."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: