Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Imenovanje predsjednika i članova uprave kreditne institucije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj banka ako protivno čl. 39. st. 1. Zakona o kreditnim institucijama (dalje; Zakona) imenuje člana uprave bez prethodne suglasnosti ili protivno čl. 40. st. 1. Zakona imenuje predsjednika uprave bez prethodne suglasnosti.

U čl. 39. st. 1. Zakona navodi se:

"Članom uprave kreditne institucije može biti imenovana samo osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana uprave."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: