Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Informacije prospekta dobrovoljnog mirovinskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako prospekt fonda ne sadrži informacije u skladu s odredbom čl. 169. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 169. Zakona navodi se:

"Prospekt fonda predstavlja poziv na članstvo u fondu.

Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite, točne, potpune i dosljedne.

Sve odredbe u prospektu moraju biti napisane jasnim i članovima fonda lako razumljivim jezikom.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!