Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Inspekcijski nadzor (pomorsko dobro i morske luke)

Novčanom kaznom  kaznit će se osoba ako inspektoru ne omogući obavljanje nadzora prema odredbama ovoga Zakona ili mu na bilo koji drugi način onemogući pregled ili ne osigura uvjete za neometan rad ili mu ne dostavi ili ne pripremi podatke, obavijesti i materijale u određe­nom roku ili mu dostavi ili pripremi netočne i nepotpune podatke, obavijesti i materijale suprotno čl. 99., 100. Zakona o pomorskim dobrima i morskim lukama.

U čl. 99. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!