Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Inspekcijski nadzor sanitarnih inspektora (buka)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne provede naređene ili propisane mjere zaštite od buke sukladno čl. 18. Zakona o zaštiti od buke.

U čl. 18. Zakona navodi se:

''U obavljanju inspekcijskoga nadzora sanitarni inspektori ovlašteni su:

1. narediti akustička mjerenja pravnim i fizičkim osobama koje koriste izvore buke u sredini u kojoj ljudi borave,

2. narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: