Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ishođenje rješenja o odobrenju za rad (mirovinska osiguravajuća društva)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko osiguravajuće društvo ako obavlja poslove protivno odredbama čl. 18. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

U čl. 18. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!