Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ishođenje suglasnosti (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako ne ishodi suglasnost Agencije o poslovima delegiranim na treću osobu sukladno čl. 65. st. 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 65. st. 2. Zakona navodi se:

"Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako UAIF upravlja AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom, za delegiranje poslova iz stavka 1. ovoga članka dužan je ishoditi suglasnost Agencije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!