Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Isključenje društva iz konsolidacije (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo ako isključi iz obuhvata konsolidacije društvo na način protivan odredbi čl. 19. st. 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (dalje; Uredbe (EU) br. 575/2013)

U čl. 19. st. 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: