Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Isključenje gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku davanja koncesije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne isključi gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku davanja koncesije ili razloge za isključenje na odgovarajući način ne primjeni na potkoncesionara ili podugovaratelja suprotno čl. 24. st. 1., 2. i 9. Zakona o koncesijama.
U čl. 24. st. 1. i 2. Zakona navodi se:
"Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja koncesije u bilo kojem trenutku :

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: