Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Isključenje od upotrebe ili korištenja (pomorsko dobro i morske luke)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba  ako u slučaju više sile ili nevolje na moru, dok one traju, zabrani drugim osobama pristup na pomorsko dobro  suprotno čl. 9. st. 2. Zakona o pomorskim dobrima i morskim lukama.

U čl. 9 . st. 2. Zakona navodi se:

"Isključenje predviđeno stavkom 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju više sile ili nevolje na moru, dok one traju."

U čl .9. st. 1.Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!