Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ispitivanje preuzimanja (sustav za dojavu požara)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj korisnik, ako ne upozori sve osobe koje bi mogle automatski primiti signal dojave požara ili smetnje da je ispitivanje u tijeku sukladno čl. 42. st. 1. Pravilnika o sustavima za dojavu požara.
U čl. 42. st. 1. Pravilnika navodi se:
"Prije započinjanja ispitivanja iz članka 41. ovog Pravilnika moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski primiti signale dojave požara ili smetnji da je ispitivanje u tijeku."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: