Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ispitivanje sadržaja radioaktivnih tvari u okolini objekta (nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj korisnik nuklearnog materijala u objektu u kojem se obavlja nuklearna djelatnost koji ne provodi odgovarajuće ispitivanje sadržaja radioaktivnih tvari u okolini tog objekta, u vremenskim razmacima i na način sukladan domaćim propisima i međunarodnim preporukama i normama u području nuklearne sigurnosti sukladno čl. 11. st. 1. Zakona o nuklearnoj sigurnosti.

U čl. 11. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: