Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ispitivanje vode prije korištenja novoga vodocrpilišta (voda za ljudsku potrošnju)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako prije korištenja novoga vodocrpilišta u svrhu javne vodoopskrbe ne obavi ispitivanje te vode u laboratoriju najmanje četiri puta godišnje u jednoj hidrološkoj godini, na sve mikrobiološke, kemijske i indikatorske parametre te jedan puta godišnje na parametre radioaktivnih tvari propisane pravilnikom iz čl. 10. st. 1. podst. 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (dalje; Zakona) suprotno čl. 17. st. 1. Zakona.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: