Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Isplata plaća i naknada za rad u jedinice lokalne i područne samouprave

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj župan, gradonačelnik i općinski načelnik, za isplate plaća i naknada za rad u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave protivno čl. 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje; Zakona).

U čl. 16. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!