Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Isplata predujma dividende (trgovačka duštva)

Prekršaj čini osoba ako isplati predujam dividende protivno odredbama čl. 221. Zakona o trgovačkim društvima.

U čl. 221. Zakona navodi se:

"Statutom se može ovlastiti upravu, odnosno izvršne direktore da po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplate dioničarima predujam na ime dividende. 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: